مزایای دانخوری اتوماتیک سیستم بشقابی

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ از مزایای دانخوری اتوماتیک سیستم بشقابی (atomatic feeding of dish system) می‌توان موارد زیر را ذکر نمود.

• عدم آلودگی به کود و پر و مواد زاید

• بهبود ضریب تبدیل در دوره پرورش

• قابلیت تنظیم ورود دان به هر بشقاب متناسب با سن گله

• یکنواختی گله در اثر توزیع سریع دان در سالن با سن گله

• احتساب هر بشقاب جهت ۵۰ مرغ گوشتی

• قابلیت تنظیم ارتفاع متناسب با سن گله

• سرویس و نگهداری آسان و استهلاک کم

• جلوگیری از ریزش و پرت دان

• آسان‌تر شدن مرحله تخلیه مرغ جهت کشتار باتوجه به بالا رفتن کامل خط توسط وینچ مربوطه