مسمومیت خونى Sepsis در شترمرغ

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ این بیماری غالباً درجوجه‌ها و اغلب در اثر آنتریت‌های کلی باسیلی که در خبر «آنژین‌های کلی باسیلی در شترمرغ» شرح داده شده ایجاد می‌شود. رعایت اکید بهداشت و ارتقاء سطح ایمنی گله معیارهای اساسی در پیشگیری ازوقوع این بیماری می‌باشند.

علائم بیمارى مسمومیت خونى طیور

شامل اسهال ضعف، بى‌اشتهائى و گرفتگى عضلات مى‌باشد. در بررسى کالبدگشائى لاشه تیره بوده و سطوح تمام اعضاء قرمز شده است. کبد متورم و داراى نقاط نکروزه است. ریه‌ها پر از مایع بوده و محتویات روده‌ها زرد کمرنگ و آبکى مى‌باشد. مسمویت خونى توسط گونه‌هاى اشریشیاکولی، سالمونلا و کلبسیلا و نیز سودوموناس ائروژینوزا P.aeruginosa ایجاد مى‌شود.

پیشگیری و درمان

درمان آنتى‌بیوتیکى بایستى صورت گیرد ولى معمولاً براى این کار دیر شده است. رعایت دقیق بهداشت و ایجاد ایمنى گله‌اى از اقدامات پیشگیرانه مى‌باشد.

اضافه نمودن مقادیر پروفیلاکسى آنتى‌بیوتیک‌ها به غذا یا آب آشامیدنى فقط در شرایط اضطرارى و براى یک دوره محدود زمانى مجاز مى‌باشد. استفاده طولانى مدت از این داروها منجر به کاهش قدرت اثر و ایجاد سویه‌هاى مقاوم به دارو و در نتیجه تکثیر بیش از پیش عامل بیمارى‌زا مى‌شود. علاوه بر این، آنتى‌بیوتیک‌ها مانع از تشکیل یک فلور طبیعى در دوره مى‌شوند.

قبل از استفاده از آنتى‌بیوتیک‌ها دامپزشک منطقه بایستى با انجام تست آنتى‌بیوگرام Antibiogram میزان حساسیت عامل بیمارى‌زا را ارزیابى کرده و مراقب مقاومت موجود باشد تا از افزایش آن جلوگیرى نماید.

استفاده از لاکتوباسیل Lactobacillus که از تزاید بیش از حد اشریشیاکولى در روده جلوگیرى مى‌کند و در ماکیان تجارتى نیز با موفقیت به‌کار رفته است مى‌تواند در مورد شترمرغ تجربه گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر خبر «شترمرغ، عفونت و بیماری‌ها» را مطالعه فرمایید.