فرم های شناسنامه رسمی گاوهای هلشتاین

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ فرم های شناسنامه رسمی گاوهای هلشتاین جهت اصلاح نژاد به شکل زیر ارائه می‌گردد.

بیشتر بدانیم:
گاو نژاد هلشتاین (holstein)

فرم 1
فرم 2
فرم 3
فرم 4