اسپری حشره کش ساپکس SAPEX

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ اسپری حشره‌کش ساپکس SAPEX مخصوص حشرات موذی با کاربرد دامپزشکی.

گونه هدف: سوسک، ساس، مورچه، موریانه، هزار پا و ...

محصولات مشابه:
طعمه گرانول ساپکس SAPEX
گرد حشره کش SAPEX

طریقه مصرف اسپری حشره‌کش SAPEX

این سم روی سیستم عصبی حشرات اثر نموده و آنها را ازبین میبرد. جهت مبارزه با حشرات پروازی به مدت 5 ثانیه در فضای مورد نظر اسپری شود.

• این سم بدون بو بوده و قابل اشتعال نمی‌باشد. (سم بر پایه آب)

• وزن افشانه نیم لیتری و تعداد 18 افشانه در یک کارتن