انتقال افقی سالمونلا انتریتیدیس در قفس ها

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ مفاهیم آسایش و رفاه حیوانات در انواع سکنی‌گزینی مرغان تخم‌گذار به‌طور گسترده‌ای در سال‌های اخیر بحث شده است ولی عواقب سلامت غذا ناشی از این سیستم‌های پرورشی به‌طور ناقص شناسایی شده است. لذا، به‌طور آزمایشی، انتقال افقی (Horizontal transmission) سالمونلا انتریتیدیس Salmonella enteritidis (SE)  از مرغان تخم‌گذار عفونی شده که در قفس‌های معمولی و قفس‌های مجهز به چوب خواب و آشیانه جای گرفته بودند، تحقیق و بررسی قرار گرفت.

بیشتر بدانیم:
مطالعه مقاومت دارویی سالمونلاهای جداسازی شده ازتخم‌مرغ‌های بومی‌شهرستان فسا
اندکس بیماری زایی سالمونلا در جوجه های یک روزه
واکسیناسیون؛ استراتژی کلیدی برای کنترل سالمونلا در پرورش طیور

مجاورت و نزدیکی شدید مرغان با یکدیگر، سرعت انتشار افقی عوامل بیماری‌زا را در میان گله‌های تخم‌گذار آسان می‌کند.

در دو آزمایش: ۱۳۶ مرغ تخم‌گذار در میان قفس‌های هر دو نوع سیستم لانه‌گزینی پخش شدند، تقریباً مرغان هرقفس از طریق دهانی با ۱۰۰ میلیون واحد تشکیل‌دهنده کلونی Colony Forming Unit (CFU) سالمونلا انتریتیدیس تیپ 13a  فاژ (Phage type 13a) در اولین و تیپ ۴ فاژ در دومین آزمایش تلقیح و عفونی شدند. طی گذشت ۲۳، روز سواب کلواک (cloocal swabs) و کشت میکروبی سالمونلا انتریتیدیس از همه مرغان انجام شد.

بیماری ناشی از تماس افقی در هر دو گروه آزمایشی مشاهده شد. با این وجود تفاوت‌هایی که بتوان میان گروه لانه‌گزینی شده برآورد کرد، وجود نداشت. درنهایت نتیجه‌گیری شد که توزیع سالمونلا انتریتیدیس در هر دو سیستم پرورشی مشابه بود.

منبع: World Poultry Magazine

جمع‌آوری: دنیای کشت و صنعت