تشخیص انگل‌های خارجی طیور

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ انگل‌های خارجی معمولاً در روی پوست با پرها دیده می‌شوند و برخی گونه‌های انگلی مانند جرب و نوزاد مگس‌ها بافت‌های زیرجلدی و بعضی مانند جرب‌ها و زالوها در دستگاه تنفس و تعدادی از شپش‌ها، حفره دهانی را آلوده می‌سازند.

برخی از انگل‌های خارجی به شکل مداوم بر روی میزبان خود باقی می‌مانند و برخی موقتاً جهت تغذیه روی میزبان دیده می‌شوند. این انگل‌ها را می‌توان از روی بدن حیوانات زنده یا مرده جمع‌آوری کرد. انگل‌های خارجی را می‌توان با دست از سطح بدن میزبان جمع‌آوری کرد. برخی از انگل‌ها مانند کنه‌ها، مگس‌ها و شپش‌ها به‌راحتی با چشم غیرمسلح دیده می‌شوند. جهت تشخیص انگل‌های کوچک‌تر مانند جرب‌ها می‌توان با خراش دادن پوست نمونه را جمع‌آوری کرد.

آزمایش مستقیم

پرهای آلوده از قسمت انتهایی بدن و یا زیر بال‌ها را در لوله آزمایش در پیچ‌دار قرار دهید. در آزمایشگاه با استفاده از سوزن چند انگل خارجی را بر روی لام منتقل کرده و با اضافه کردن سرم فیزیولوژی یا مایع برلس در زیر میکروسکوپ آزمایش کنید. نمونه را می‌توان پس از قرار دادن بر روی لام با استفاده از کانادابالزام یا چسب انتلان یا سایر محیط های مونته شیمیایی به شکل دائمی مونته کرد.

بیشتر بدانیم:
انگل‌های خارجی در طیور
انگل‌های خارجی شترمرغ

خراش دادن پوست

تشخیص آلودگی با جرب، با خراشیدن پوست و آزمایش میکروسکوپی آن ممکن است.

وسایل لازم:

۱- اسکالپل

٢- لام

٣- لامل

۴- پتاس ۱۰٪

روش کار

• پس از کندن پرهای مناطق آلوده و اضافه کردن پارافین مایع به منظور خیساندن موضع، گوشه مناطق آلوده را با اسکالپل خراش دهید.

• خراش دادن را تا زمانی ادامه دهید که از سطح محل نمونه‌گیری خون جاری شود.

• مواد به دست آمده را به اسلاید میکروسکوپی منتقل کرده چند قطره پتاس به آن اضافه کنید.

• ۱۰ـ ۵ دقیقه فرصت دهید تا نمونه کاملاً شفاف شود.

• بر روی لام یک لامل قرار دهید و نمونه را در زیر میکروسکوپ بررسی کنید.


برای مطالعه دیگر قسمت‌های این مقاله کلیک کنید:

تشخیص بیماری انگلی طیور