رشد و نمو پرها

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ یک مقاله لهستانی افزایش میزان متیونین جیره را بر روی رشد و نمو پرها در بوقلمون‌های جوان که تحت شرایط تجاری عادی پرورش یافته بودند (4.49، 4.96، 5.95، 6.38 و 7.06 گرم متیونین در کیلوگرم خوراک در هفته‌های ۱ الی 4، 3.69، 4.37، 5.05، 5.65 و 5.7 گرم متیونین در کیلوگرم خوراک در هفته‌های ۵ تا ۸) بررسی کرد.

کیفیت پرهای جمع‌آوری شده از نواحی پشتی و پهلویی ۱۴ پرنده ماده از هر گروه برآورد شد. اختلافات معنی‌داری در عملکرد رشد و دوره ابتدایی مشاهده نشد ولی در دوره دوم، پرندگان دریافت‌کننده بیش از 5.05 گرم متیونین در کیلوگرم خوراک رشد سریع‌تری داشتند.

بیشتر بدانیم:
تاثیر متیونین بر ابقاء آبستنی

در دوره اول پرورش، پرندگان در گروه دریافت‌کننده متیونین بیشتر، پرهای بیشتر و افزایش معنی‌داری در پرهای سوزنی داشتند. تفاوت‌های مشابه در دوره دوم پرورش ملاحظه شد. این نتایج به دست آمد که افزایش متیونین به 5.95 و 5.05 میلی‌گرم در کیلوگرم خوراک به ترتیب در ماه‌های اول و دوم، میزان رشد بدن را افزایش داد ولی تعداد پرها و یا رشد و نمو آنها را افزایش نداد.


منبع: Euopian Poultry Science, 2016, No. 79, Page: 100

بازنوشت از نشریه دنیای کشت و صنعت