نارسائی تخلیه شیردان

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ علائم کلینیکی نارسائی تخلیه شیردان درظرف چند ماه ظاهر شده که با کاهش وزن همراه است. یک اتساع محوطه بطنی بخصوص در قسمت پایینی شکم در سمت راست مشاهده می‌شود.

بیشتر بدانیم:
اختلالات مربوط به فیزیک خوراک دام
بیماری تراکم بزاق در شیردان (Salivary abomasal syndrome)

اشتها کاهش یافته و مدفوع خشک و پوشیده از موکوس می‌باشد. شیردان متسع در شیدان مبتلا به نقص تخلیه. علت بیماری به‌خوبی مشخص نیست نقص ژنتیکی در آن مطرح است.
 

برای مطالعه بخش‌های دیگر این مقاله کلیک کنید:

نکاتی در پرورش گوسفند