تنوع زیستی دام و کمک به مقابله با تغییرات آب و هوایی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ تنوع زیستی دربرگیرنده همه‌ی انواع و گونه‌های گیاهی، جانوری، میکروارگانیسم‌ها، زیست‌بوم‌هایی که گونه‌ها بخشی از آن هستند و تنوع میان گونه‌ها، بین گونه‌ها و زیست بوم‌هاست. گرچه اقدامات و فعالیت‌های انسان بر روی نابودی تنوع زیستی (شدت و میزان انقراض گونه‌ها) بی‌سابقه و بی‌نظیر است اما همین تنوع زیستی در دام می‌تواند برای مقابله با تغییرات آب و هوایی موثر و مفید باشد که لزوم توجه به آن را چندبرابر می‌کند.

مسئله تغییر اقلیم و اثرات آن بر روی گونه‌ها یا تنوع زیستی در طی سال‌های اخیر در تمامی جهان به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است و درحال پیگیری است. تشکیل کنوانسیون تغییرات اقلیم در سازمان ملل، ایجاد گروه تخصصی تغییر اقلیم در اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) و توافقنانمه پاریس همگی نشان‌دهنده اهمیت موضوع و لزوم انجام اقدامات حفاظتی جهت مقابله با آن می‌باشد.

منظور از تنوع زیستی، تنوع دام یا منابع ژنتیکی حیوانات شامل 38 گونه پرنده اهلی و پستانداران با بیش از 8800 نژاد می‌باشد که درحال حاضر برای مواد غذایی و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. دام از چند جنبه برای مقابله با تغییرات اقلیم موثر است:

1- مقاومت درمقابل خطراتی از جمله خشکسالی، سیل و بیماری را افزایش می‌دهد.

2- اجازه می‌دهد زمین‌هایی که محصول ندارند، تقویت گردند.

3- به جابجایی گونه‌ها یا نژادهای سازگار با اقلیم‌های خشن کمک می‌کنند.

4- با چرای درست و به‌موقع و کود حیوانی، به حفظ و بهبود مناظر طبیعی کمک می‌کند.

5- درآمد متنوع و منابع غذایی برای میلیون‌ها نفر فراهم می‌نماید.

اینفوگرافیک، نشان می‌دهد که چگونه تنوع دام می‌تواند به ما کمک کند تا دربرابر خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی چون خشکسالی، سیل و بیماری انعطاف‌پذیرتر باشیم.

تنوع زیستی لازمه توسعه پایدار

تنوع زیستی لازمه توسعه پایدار

حال چه باید کرد؟ همگی باید از ارزش و اهمیت تنوع زیستی آگاه باشیم (تولیدکننده، دولت و حاکمیت، بخش خصوصی و مردم) و اینکه کشاورزان و دامداران متولیان تنوع دام و نژادهای بومی هستند و باتوجه به تنوع ریستی و حفاظت باید از آنها از آن حمایت شود و موسساتی که در زمینه تنوع زیستی دام فعالیت دارند تشویق شوند تا از تنوع ژنتیکی برای استفاده در آینده حمایت و پاسداری نمایند.

دکتر فاطمه پاسبان