حذف و جایگزین نمودن میش‌هاى جدید

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ پس از اینکه بره‌ها از شیر گرفته شدند: میش‌ها حذفى را باید جدا کرد. میش‌هائى که پستان بدى دارند، دندان‌هاى آنها شکسته است، پروپلاس رحم دارند، چاق هستند، ورم پستانى دارند و یا سخت‌زائى داشته‌اند، باید از گله حذف شوند.

میش‌هائى که براى جفت‌گیرى انتخاب مى‌شوند در حدود یک ماه قبل از رها کردن قوچ در گله شناسائى مى‌شوند. هدف از انتخاب میش نگهدارى و پرورش میشى است که پربار بوده و مادر خوبى باشد.

قدرت بارورى و یا قدرت تولیدمثل (در صورت امکان دوقلو) تحت‌تأثیر نژاد، و مدیریت عمومى قرار دارد. قدرت بارورى میش معمولاً برحسب بره‌زائى بیان مى‌شوند. درصد بره‌زائى رضایت‌بخش ۱۵۰ است، به این معنى که یک گله میش ۱۰۰ رأسى ۱۵۰ بره تولید بکند.

براى قضاوت درباره قدرت مادرى میش، گوسفنددار باید ارزیابى بکند که آیا میش مورد انتخاب حداقل براى ۸ تا ۱۰ هفته به‌قدر کافى توانائى تولید شیر دارد که بره او قادر به رشد سریع باشد؛ براى به‌دست آوردن درصد معقولى از بره‌زائى توصیه مى‌شود که بره میش‌ها را در سرتاسر تابستان به‌خوبى پرورش دهید و اجازه بدهید که در اواخر پائیز جفت‌گیرى بکنند.

بیشتر بدانیم:
پرورش بره‌ها به صورت مصنوعی با استفاده از جایگزین شیر
نکات ضروری در پرواربندی گوسفند و گاو

در انتخاب میش‌هاى پرورشى نکته مهم دیگرى که باید درنظر گرفته شود، مربوط به سلامتى میش‌‌ها است.

میش‌ها باید پاها و دهان سالم و پستان‌هاى خوبى داشته و اگر مسن‌تر هستند، سابقه بیمارى پستانى نداشته باشند. در مورد اصلاح نژاد میش، مشخص شده است میش‌هائى که خیلى زود و پس از ورود قوچ به گله جفت‌گیرى مى‌کنند، نسبت بالاترى دوقلوزائى دارند. گونه‌هاى مشخص از میش‌ها در هر دوره فحلى بیش از یک تخمک تولید مى‌کنند؛ در نتیجه دوقلوزائى بیشترى دارند. امروزه مشخص شده است دوقلوزائى تا اندازه‌اى ارثى است، در نتیجه فراهم آوردن قوچ پربارى براى چنین میش‌هائى نسبت درصد بره‌زائى در گله افزایش خواهد یافت.

رکوردگیرى 

جهت اصلاح نژاد و افزایش تولید احتیاج به رکوردگیرى دارید. براى اینکه بتوانید سیستم رکوردگیرى خوبى داشته باشید، باید تک‌تک میش‌ها شناسائى بشوند؛ شماره گوش براى شناسائى گوسفند وسیله خوب و ارزان قیمت و راحت است. در رکوردگیرى ثبت وزن تولد، وزن از شیرگیرى ضرورى است. وزن و کیفیت پشم، وزن در موقع فروش حیوان و در نهایت کیفیت و کمیت لاشه از رکوردهاى ضرورى است که ‌بایستى ثبت بشود.

برای مطالعه کامل مقاله کلیک کنید:

تولیدمثل گوسفند