فعالیت در مزارع پرورش طیور و رخداد سرطان

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ به نقل از رادیو صنعت طیور ایران؛ محققین آمریکایی دریافته‌اند که ارتباطی منطقی میان فعالیت در مزارع پرورش طیور و رخداد سرطان در انسان وجود دارد. به نظر می‌رسد تا محققین در حال یافتن ارتباطی منطقی میان رخداد برخی از انواع سرطان و فعالیت در مزارع پرورش طیور می‌یابند.

گروهی از محققین آمریکایی دریافته‌اند، برخی از انواع ویروس‌هایی که علائم شبه سرطان را در پرندگان ایجاد می‌کنند، توانایی آن را دارند تا در شرایط آزمایشگاهی، پریمات‌ها را نیز آلوده کنند. عوارضی که رخداد آنها تحت شرایط محیطی و طبیعی، به دلیل عدم وجود شواهد همه‌گیرشناسی، هنوز به اثبات نرسیده است .

این مطالعات پس از آن آغاز شده است که درصد رخداد و شیوع برخی از انواع سرطان‌ها و بیماری‌ها مانند سرطان ریه در میان تولیدکنندگان و فعالین شاغل در مزارع پرورش طیور و زنجیره‌های تولید مرتبط با آن در ایالات متحده، بیش از میزان طبیعی تشخیص داده شد .

در این بین دانشمندان، نقش حضور مواد شیمیایی و محرک‌های مختلف در این محیط‌های تولیدی را در رخداد چنین بیماری‌هایی موثر می‌دانند .

محققین این مطالعه، بیش از ۳۰.۰۰۰ مرکز و زنجیره تولید محصولات طیور را مورد بررسی قرار دادند و داده‌های به دست آمده را با استفاده از رگرسیون لجستیک و رگرسیون کوک مورد سنجش قرار دادند.

در نهایت، نتایج به دست آمده در این مطالعه، شواهدی تکاملی (اپیدمیولوژیک) را مبنی بر ارتباط غیرمستقیم فعالیت شغلی یاد شده با رخداد سرطان در انسان فراهم می‌کند .