همزمان‌سازی در گوسفند و بز

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ روش اصولی برای باروری خارج فصل این است که بعد از زایش، قوچ داخل گله نباشد.

45 تا 60 روز بعد از زایش جیره فلاشینگ شروع شود و همزمان سیدر یا اسفنج با رعایت اصول بهداشتی کار گذاشته شود. حدود دو هفته بعد سیدر یا اسفنج خارج شود و هورمون pmsg تزریق شود. 24 ساعت بعد قوچ به نسبت 1 به پنج یا 1 به هفت وارد گله شود.

بیشتر بدانیم:
روش‌های همزمان‌سازی فحلی گوسفند (بخش نخست)
عمل سزارین در گاو و گوسفند
مسمومیت آبستنی در دام

گله ظرف سه روز قوچ می‌خورد. بعد از سه روز می‌توان تعداد  قوچ‌ها رو کم کرد و  20 روز بعد از گله خارج کرد. 30 روز بعد هم گله رو سونوگرافی کنیم تا میش‌های آبستن مشخص و جدا شود. درصد آبستنی از پنجاه تا هشتاد درصد در خارج فصل است.

اگر شرایط تغذیه و مسائل دیگر رعایت شود معمولا می‌توانیم 75 تا هشتاد درصد آبستنی بگیریم و دوقلوزایی را در گله نسبت به سال‌های قبل 15 تا 20 درصد افزایش دهیم. با استفاده از همزمان‌سازی باید هر هشت ماه یک زایش و هر 2 سال سه زایش داشته باشیم.

نویسنده: دکتر بوژمهرانی