مجوزهای تأسیس گاوداری

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ مجوزهایی که به عنوان اجازه اشتغال، برای فعالیت‌های مختلف دامداری یا اداره کارخانجات و کارگاه‌ها صادر می‌شود، به شرح ذیل است:

الف- موافقت اصولی

مجوزی است که، قبل از صدور پروانه تأسیس به متقاضیان فعالیت‌های دامداری، مرغداری، کارخانه... در چهارچوب سیاست‌ها و ضوابط نظام دامپروری صادر می‌گردد.

مدت اعتبار موافقت اصولی ۶ ماه است و در موارد ضروری ۶ ماه دیگر تمدید می‌گردد.

هنگام صدور موافقت اصولی یا پروانه تأسیس و بهره‌برداری بایستی هریک از مجوزها به نام یک نفر یا شرکت ثبت شده باشد.

در صورتی‌که تعدادی از افراد حقیقی درخواست صدور مجوز بنماید، بایستی قبلاً با ارائه وکالت بلاعرض به نام یکی از سهامداران، زمینه اجرای مقررات مزبور را فراهم آورند.

همچنین فروش و انتقال موافقت اصولی تحت هر شرایطی ممنوع است.

ب- پروانه تأسیس گاوداری

مجوزی را که هر متقاضی برای احداث ساختمان‌ها و تأسیسات هر نوع واحد دامداری، کارخانه یا کارگاه، که دارای ضوابط نظام باشد و باید دریافت نماید، پروانه تأسیس می‌گویند.

مدت اعتبار پروانه تأسیس ۲ سال و با نظر کمیسیون صدور پروانه استان به مدت یک سال دیگر قابل تمدید است.

چنانچه پس از پایان تمدید اعتبار پروانه تأسیس عملیات احداث واحد به پایان نرسیده باشد، در صورت ارائه مدارک و دلایل مستند و موجه از طرف متقاضی پروانه تأسیس حداکثر برای مدت یک سال دیگر به صورت اضطراری قابل تمدید است.

صدور پروانه تأسیس بایستی به نام یک نفر یا شرکت ثبت شده باشد.

در صورتی‌که تعدادی از افراد حقیقی درخواست صدور مجوز بنماید، بایستی قبلاً با ارائه وکالت بلاعرض به نام یکی از سهامداران، زمینه اجرای مقررات مزبور را فراهم آورند.

فروش و انتقال پروانه تأسیس به غیر، با کمتر از ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان‌ها و تأسیسات ممنوع است و منجر به ابطال پروانه می‌شود و با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰درصد، در صورت انتقال کلیه اراضی، امکانات، تسهیلات، تعهدات و اختیارات به طور یک‌جا و با کسب اجازه از کمیسیون صدور پروانه استان، بلامانع است.

دارندگان پروانه تأسیس باید، به محض اتمام ساختمان‌ها و تأسیسات و قبل از بهره‌برداری، مراتب را به طور ترتیبی به کمیسیون صدور پروانه استان اعلام نمایند.

ج- پروانه بهره‌برداری دامداری

مجوزی را که متقاضیان پس از تأسیس واحد، در موعد مقرر و برابر ضوابط، دریافت می‌دارند، پروانه بهره‌برداری می‌نامند.

پس از اعلام خاتمه عملیات از سوی دارنده پروانه تأسیس، کمیسیون صدور پروانه استان، موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته زمینه بازدید مشترک کارشناسان دامپروری و دامپزشکی را از تأسیسات مربوط فراهم و در صورتی که عملیات ساختمانی و تأسیساتی مطابق با طرح باشد و مراتب مورد تائید کارشناسان مربوط قرار گیرد، حداکثر ظرف مدت یک هفته، پروانه بهره‌برداری صادر کند.

تبصره ۱: در صورت ضرورت نوسازی واحد دامپروری در همان پلاک یا مرمت و بهسازی واحد یا توسعه، موضوع پس از طرح در کمیسیون استان و کسب نظر موافق کمیسیون، مراتب موافقت جهت انجام اموراداری، به صورت کتبی با تعیین زمان لازم حداکثر ۶ ماه برای مرتب و بهسازی و ۲ سال برای نوسازی یا توسعه واحد به متقاضی اعلام گردد.

تبصره ۲: در موارد خاص، صدور کارت شناسایی یا شناسنامه دامداری به منظور تحقق زمانبندی شده نظام دامپروری برای واحدهای پرورش دام و طیور با تصویب کمیسیون مرکزی صدور پروانه بلامانع است.

در موقع صدور پروانه بهره‌برداری، پروانه تأسیس از متقاضی پس گرفته باطل و در پرونده نگهداری می‌شود.

• در پروانه‌های صادره، نکات ذیل باید مشخص شود:

۱- مشخصات واحد

باید وقوع، چگونگی بهره‌برداری، ظرفیت، مساحت زمین و مساحت زیربنا، در کلیه پروانه‌ها قید شود. در خصوص پروانه‌های دامداری، نژاد و تعداد دام موجود نیز، بر حسب مورد ذکر می‌گردد.

تبصره۱: شیوه بهره‌برداری براساس جدول‌های تنظیم شده در دستورالعمل تعیین شماره پروانه منضم به‌نظام مشخص می‌شود.

تبصره۲: در مورد واحدهای موجود، محاسبه ظرفیت، براساس مبانی ذکر شده درنظام یا در ذیل نقشه‌های تیپ یا الگویی و بر پایه تأسیسات موجود آن واحد می‌باشد.

۲- مدت اعتبار

مدت اعتبار پروانه و مجوزهای بهره‌برداری ۵ سال و پس از سپری شدن مهلت اعتبار، در ذیل همان پروانه به مدت ۵ سال دیگر قابل تمدید است.

تبصره۱: تمدید واحدهائی که قبلاً پروانه دریافت داشته‌اند، بر روی فرم‌های جدید با ذکر شماره و تاریخ پروانه قبلی صورت می‌گیرد و در قسمت تمدید نوبت اول، مهر و امضاء خواهد شد.

چنانچه در پایان مهلت اعتبار پروانه، هیچ‌گونه ساختمانی احداث نشده یا رفع نواقص و تکمیل عملیات صورت نگرفته باشد و دارنده پروانه نتواند عذر موجهی ارائه نماید، پروانه مربوط پس از طرح در کمیسیون، لغو می‌شود و مراتب جهت قطع کلیه امتیازات به واحد زیربط اعلام می‌شود.

• متقاضیان باید در خصوص صدور پروانه به تعهدات زیر عمل کنند:

۱- احداث هر نوع تأسیسات و ساختمان اضافه بر طرح و نقشه مصوب، بدون جلب موافقت قبلی مرجع صادرکننده پروانه، از سوی متقاضی ممنوع است. همچنین، استفاده از ساختمان‌ها و تأسیسات و تجهیزات به جز در موارد مربوط، توسعه، فروش و انتقال نیز، بدون کسب اجازه ممنوع می‌باشد، در این خصوص، از متقاضیان تعهدنامه اخذ خواهد شد.

۲- چنانچه مالک زمین بعد از صدور پروانه با کسب اجازه از کمیسیون صدور پروانه، واحد خود را به شرکت تبدیل کند، این تغییر نام پروانه، حتی قبل از احداث ساختمان دامداری یا کارخانه (در مدت تأسیس)، به نام شرکت، بلامانع است.

۳-به شرط ارائه وکالت‌نامه رسمی‌۴ ساله غیرقابل عزل، از سوی سایر شرکاء تغییر نام پروانه به نام هریک از شرکاء نیز بلامانع خواهد بود.

۴- کلیه مزایای ناشی از پروانه‌های صادره به صاحبان آنها تعلق دارد و انتقال آن به غیر ممنوع است.

۵- دامداران، مجاز به پرورش و نگهداری دام، بیش از ظرفیت قید شده در پروانه نیستند.

۶- دامدارن نباید با دریافت یک پروانه، نسبت به پرورش انواع دام، اقدام کنند.

و- مجوز بهداشتی گاوداری

مجوزی است که سازمان دامپزشکی کشور به منظور رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه ای در بهره برداری از کارخانجات و کارگاههای موضوع این نظام که مجوز تأسیس آن را از وزارت صنایع یا دیگر دستگاه‌ها صادر می‌نمایند، صادر می‌گردد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت مجوز گاوداری

اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند نسبت به دریافت پروانه تأسیس و بهره‌برداری، دامداری یا کارخانه‌های مرتبط اقدام کنند، باید مدارک ذیل را ارائه نمایند:

الف- مدارک مربوط به زمین تأسیسات

۱- در مورد اراضی دارای سند مالکیت: اصل اسناد مالکیت به همراه یک نسخه فتوکپی ازآنها.

۲- در مورد اراضی استیجاری: اجاره نامه رسمی غیرقابل فسخ به مدت حداقل ۲۰ سال، که بدین منظور تنظیم شده است.

تبصره: در مورد زمین‌های اوقافی مدت و موضوع اجاره براساس نظریه اداره اوقاف محل تعیین می‌گردد.

۳- در مورد اراضی فاقد سند مالکیت: مستند تصرف و احراز مالکیت، که به تائید مدیریت جهاد شهرستان یا اداره کل منابع طبیعی استان بنا به مورد رسیده باشد و همچنین، امضا وارائه تعهد رسمی و ثبتی مبنی بر اینکه پس از صدور پرانه در صورت اثبات صحت عدم مالکیت، پروانه صادره فوراً لغو می‌شود و متقاضی حق اعتراضی ندارد و باید خسارت‌های وارده را نیز، جبران کند.

۴- در مورد اراضی مشاع: گواهی لازم به نام خود، مبنی بر تعیین مساحت زمین، از مرجعی که توسط مدیریت جهاد شهرستان معرفی می‌شود، همچنین نقشه زمین مورد نظر، جهت ایجاد تأسیسات که به تائید و امضای کلیه مالکین زمین و در صورت عدم امکان دسترسی به کلیه مالکین، به تصدیق عده‌ای از مالکین آن رسیده باشد.

تبصره۱: نظر به اینکه پروانه مورد نظر به نام متقاضی صادر می‌شود. باید افراد نام برده، طی استشهاد اراضی مشاع متعهد شوند که پس از تقسیم و افراز ملک، زمین یاد شده در تصرف شخصی که پروانه به نام او صادر خواهد شد، باقی بماند. این فرم و نقشه مذکور باید به تصدیق شورای محل وقوع ملک، یا نزدیک‌ترین شورای محل برسد.

تبصره۲: در صورتی که زمین محل احداث تأسیسات، متعلق به چند نفر باشد، به شرطی پروانه به نام یکی از مالکین صادر می‌گردد که وکالت‌نامه رسمی‌غیرقابل عزل حداقل- به مدت ۵ سال از سایر مالکین مبنی بر اجازه ایجاد تأسیسات و دریافت پروانه به نام خود ارائه نماید.

۵- در مورد زمین‌های اصلاحات ارضی مفروزالرعیه: گواهی لازم مبنی بر مالکیت یا تصرف زمین و بلامعارض بودن آن، و همچنین تائیدیه حدود و مشخصات و مساحت زمین از مدیریت کشاورزی محل و نیز، نقشه تفکیکی اراضی محل که زمین مورد نظر جهت احداث تأسیسات در آن مشخص شده باشد.

۶- در مورداراضی واگذاری از سوی سازمان‌های کشاورزی یا سازمان جنگل‌ها و مراتع: صورت مجلس واگذاری زمین و همچنین، نقشه و کروکی موردنظر جهت احداث تأسیسات.

ب- مدارک مربوط به زمین کشت علوفه

در مورد واحدهائی که برابر ضوابط نظام دامپروری احتیاج به ارائه اراضی کشت نباتات علوفه‌ای دارند:

۱- گواهی از مدیریت کشاورزی محل، مبنی بر وجود مقدار کافی آب جهت کشت نباتات علوفه‌ای یا گواهی امور آب استان، مبنی بر بلامانع بودن حفر چاه و تأمین آب مورد نیاز کشت نباتات علوفه‌ای.

۲- مدارک مالکیت زمین مورد نیاز، اجاره نامه رسمی غیرقابل فسخ با ارائه قرارداد رسمی و غیرقابل فسخ کشت علوفه به مدت حداقل ۵ سال با کشت‌کاری که زمین ایشان از نظر میزان تولید علوفه و حدود و مشخصات آن به تائید مدیریت کشاورزی محل رسیده باشد.

بدیهی است، مجموع تعهدات کشتکار طرف قرارداد، نباید بیش از قابلیت تولید زمین وی باشد. زمان شروع اجاره یا قرارداد خرید علوفه از تاریخ پیش‌بینی شروع بهره‌برداری خواهد بود.

تبصره۱: در مورد زمین‌های اوقافی مدت اجاره براساس نظریه اداره اوقاف محل تعین می‌گردد.

تبصره۲: در صورتی که محل زمین کشت نباتات علوفه‌ای در مجاورت محل تأسیسات دامداری نباشد، باید زمینی بدین منظور اختصاص داده شود تا از نظر فاصله اشکالی در حمل علوفه از محل کشت به محل دامداری به وجود نیاید. میزان این فاصله منوط به نظر کمیسیون استانی خواهد بود.

تبصره۳: در صورتی که زمین نباتات علوفه‌ای در استان دیگری باشد، تائیدیه سازمان‌های کشاورزی هر دو استان، الزامی است.

۳- در مورد زمین‌های سنددار، فتوکپی نقشه تفکیکی پلاک اصلی که پلاک‌های فرعی در آن، مشخص و به تائید مدیریت جهاد شهرستان محل رسیده باشد. در مورد اراضی فاقد سند مالکیت، کروکی یا نقشه تقریبی که محل اراضی مورد نظر بر روی آن مشخص شده باشد و جهت‌های چهارگانه آن با متراژ زمین و ابعاد محدوده، معین شده و به تائید شورای محل روستای وقوع ملک یا نزدیک‌ترین شورا و مدیریت کشاورزی با حفظ مسئولیت متقاضی رسیده باشد.

برای مطالعه کامل این مطلب به خبر نحوه راه اندازی گاوداری مراجعه کنید.