مشخصات زمین مناسب جهت احداث گاوداری

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ زمینی که جهت احداث ساختمان‌ها و تأسیسات، توسط متقاضی و برابر ضوابط نظام دامپروری ارائه می‌شود، می‌تواند به یکی از شکل‌های زیر باشد:

الف: زمین‌های سنددار

ب: زمین‌های استیجاری

ج: زمین‌های فاقد سند (به شرط احراز مالکیت)

د: زمین‌های مشاع

ح: زمین‌های اصلاحات ارضی مفروزالرعیه

و: زمین‌های واگذاری از طریق هیأت‌های هفت نفره یا کمیسیون مواد ۳۱ یا ۳۲ قانون واگذاری زمین‌های موات

زمین‌های کشت علوفه

در خصوص صدور پروانه تأسیس دامداری‌هایی که درآنها نشخوارکنندگان یا اسب، پرورش داده و نگهداری می‌شوند، متقاضی جهت تأمین علوفه دامداری خود برابر ضوابط نظام دامپروری، باید دارای یکی از شرایط زیر باشد:

الف: مالک زمین کشت علوفه باشد.

ب: مستاجر زمین کشت علوفه باشد.(مدت اجاره حداقل ۵ سال)

ج: متصرف بلامعارض زمین کشت علوفه بوده و آن را در اختیار داشته باشد.

د: مالک زمین‌های واگذاری از طریق هیأت‌های هفت نفره یا کمیسیون ماده ۳۱ قانون.

ه: با کشت‌کاران علوفه، قرارداد خرید علوفه تنظیم کرده باشد.

و: متقاضیان پرورش طیور صنعتی و بومی، که دارای زمین جهت کشت مواد اولیه خوراک طیور باشند، با توجه به میزان ارائه زمین، در صدور پروانه تأسیس، الویت نسبی دارند.

ضوابط فنی مورد نیاز برای زمین گاوداری

الف- فواصل

حداقل فاصله محدوده تأسیسات دامداری‌ها و کارخانجات با واحدهای مشابه و غیرمشابه و همچنین با شهر، شهرک و روستا (مناطق مسکونی)، جنگل، رودخانه، دریا و سایر عوارض طبیعی، حریم فرودگاه، جاده، راه آهن، خطوط اصلی انتقال نفت و گاز، شبکه‌های فشار قوی برق و واحدهای صنعتی (عوارض تأسیساتی)، براساس مفاد مندرج در جدول، فواصل تعیین می‌شود.

تبصره۱: در مواقع اضطراری و یا ارائه دلایل مستدل، کمیسیون مرکزی مجاز است، نسبت به کاهش یا افزایش حداقل فواصل مذکور مندرج در جدول فوق‌الذکر، تصمیم لازم را اتخاذ کند.

تبصره۲: در خصوص بعضی از انواع کارخانجات و واحدهای پرورش بعضی از حیوانات که در جدول فواصل نامی از آنها برده نشده است، براساس توضیحاتی که در فصول اختصاصی پرورش هر کدام از آنها ذکر شده اقدام می‌شود.

ب- عوارض جغرافیایی و اقلیمی

1- در حد امکان، محل تأسیسات باید به گونه‌ای انتخاب شود، که جهت وزش باد از سوی مناطق مسکونی به طرف دامداری باشد.

2- محل تأسیسات در مورد حیوانات پوستی غیرنشخوارکننده، به خصوص جوندگان، باید طوری احداث شود که از نظر عبور و مرور، سایر حیوانات و جوندگان وحشی به داخل تأسیسات جلوگیری به عمل آید.

3- محل تأسیسات نباید در مسیل‌های شناخته شده، قرار گیرد.

برای مطالعه کامل این مطلب به خبر نحوه راه اندازی گاوداری مراجعه کنید.