نوع و کیفیت آواز قناری

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ اول کلمه موقوم مقام بوده و مقام دوتا معنى داره یکى درجه و اعتباره یکى هم آواز و صدا. برای مثال می‌گفتن فلانى خوش آواز یا خوش مقام که خلاصه شد به خوش موقوم و آخرش هم فقط گفتن موقوم.

حالا نتهاى موقوم زیاد نیست، زنگى لى لى لى لى برگردان جام جام اگر زنگى را تند بخونه می‌گن نعلبکى، اگر آرامتر (سنگین‌تر) بخونه می‌گن لوله‌اى و اگر سنگین‌تر بخونه می‌گن گیلاسى. لى لى لى لى مانند صداى نى لبک می‌شه، جام جام مثل صداى برخورد دو تا جام فلزى هست، نت‌هاى درجه دو چنگ چنگ و چا چا چا چا است (چه چه) جزو موقوم نیست.

نت‌هاى بد در آواز قناری: انواع چه چخ و قور، فیس فیس، وى وى، چیو چیو، ویز ویز، قر قر و زر زر.

چرا می‌گفتن نعلبکى چون پاطوقمان در قهوه‌خانه‌ها بود روزهاى جمعه قهوه‌چى‌ها براى نشان دادن هنرشان موقع شستن استکان ونعبکى طورى استکان و نعبکى را ریز وتند به هم میزدن البته در یک دست، که مانند صداى زنگى ریز قنارى را می‌داد (همین نت را سهره‌ها می‌خوانند ما می‌گفتیم دهان سرسره‌اى) حالا اسم دیگه‌اى میگن.

نت لوله‌اى مانند صداى برخورد دو لوله فلزى آب. و اما برگردان دو مدل بود اگر دوباره نت‌هایى که خوانده بود تکرار می‌کرد میگفتن آوازش را برگردان کرده ولى اصلش این بود که دو تا نت موقوم را اگر پشت سر هم میخوند میگفتن برگردان (مثلا لى لى لى لى)، بعد یکى از نتهاى زنگی خلاصه هرکدام از نت‌هاى زنگى را که دوتایش را پشت سر هم بخواند می‌گفتیم برگردان.

هر قنارى که سنگین‌تر بخواند نمره بیشتر، اگر صدایش صاف‌تر باشد باز نمره بالاتر باز هم اگر صدایش بلندتر باشد عالى‌تر می‌شود.

یک جفت قنارى در یک خانه وقتى ماده تخم‌هایش کامل شد باید نر از آن خانه بره، وقتى جوجه‌ها را سوا کردین یک جوجه نر فقط در آن خانه باشه، بعد با وسیله سنتور یا ضربه زدن به زنگ هاون برنجى خلاصه هر صدایى که دوست دارید، سوت بزنین، نى لبک بزنین، ولى صداى فیس فیس از دهنت درنیار چون همه صداها یاد می‌گیره جز حرف زدن.

قنارى رسمى رنگ لیمویى کم‌رنگ که خون سسکین در آن نباشه، حتماً صداى مورد علاقه شما را یاد می‌گیره.

منبع: کانال عشق بازان قناری