برخی اصطلاحات مقدماتی در فارماکولوژی

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ در این خبر معانی برخی اصطلاحات مقدماتی در فارماکولوژی آورده شده است.

Pharmacology 

داروشناسی. اصطلاح وسیعی است که مطالعه خصوصیات داروها و اعمال آنها را در بدن دربر می‌گیرد. 

Pharmacy 

داروسازی. دانش تهیه، ترکیب و عرضه داروها برای مقاصد درمانی است. 

Toxicology 

سم‌شناسی یا زهرشناسی. علمی که موضوعش زهر یا سم (poison) است: تشخیص آنها و علایمی که در بیمار تولید می‌کنند، تشخیص مسمومین و درمان آنها. 

بیشتر بدانیم:

مبانی پایه در فارماکولوژی دامپزشکی

Biotechnology 

بیوتکنولوژی. زمینه‌ای از فارماکولوژی که استفاده از یاخته‌های زنده، معمولاً کشت‌های تغییر یافته coli Escherichia، را در ساخت داروها مد نظر دارد. 

Drug 

دارو. هر ماده‌ای که بعنوان یک عامل درمانی استفاده شود (برای مثال در تشخیص، تسکین، تخفیف، یا پیشگیری از بیماری) استفاده شود. 

Addition 

افزایش. اثر ترکیبی دو دارو که برابر باشد با مجموع اثرات هریک از آنها به تنهایی. 

Adverse or untoward effect 

اثر سوء یا ناخواسته. اثری است متفاوت با آنچه که از تجویز دارو مد نظر باشد. 

Allergic reaction 

واکنش آلرژیک. اثر ناخواسته‌ای که بعلت تحریک سیستم ایمنی توسط یک دارو بدنبال تجویز آن ایجاد گردد. 

Antagonism 

آنتاگونیسم یا هم ستیزی. اثر ترکیبی دو دارو که کمتر از اثر هریک از آنها به تنهایی باشد. 

Depression 

تضعیف. کاهشی در فعالیت یاخته‌ها که در اثر عمل یک دارو حاصل گردد. 

Diagnostic 

تشخیص. به دانش یا عمل تشخیص ماهیت بیماری یک بیمار گفته می‌شود.

Idiosyncrasy 

ایدیوسنکرازی یا تک ویژگی. حساسیت غیرطبیعی به یک دارو، یا واکنشی که مد نظر نباشد. 

Palliative 

مسکن. یک ماده یا اقدام خاص که علایم بیماری را کاهش دهد. 

Potentiation 

تقویت اثر. اثری که اتفاق می‌افتد هنگامی که یک دارو اثر داروی دیگری را افزایش دهد یا طولانی‌تر نماید بنحوی که اثر کلی بیشتر از مجموع اثرات هر کدام از آنها به تنهایی باشد. 

Prophylactic 

پروفیلاکتیک یا پیش‌گیرنده. ماده یا اقدامی که برای جلوگیری از بیماری بکار رود. 

Side effect 

اثر جانبی. اثر غیرقابل پیش‌بینی که به عملکرد اصلی دارو مربوط نمی‌گردد.

Stimulation 

تحریک. افزایشی در فعالیت یاخته‌ها در اثر داروها. 

Synergism  

سینرژیسم یا هم نیروبخشی. عمل متحد عواملی که اثر آنها با هم در مقایسه با مجموع اثرات آنها به تنهایی شدیدتر یا طولانی مدت‌تر باشد. 

Therapeutic 

درمانی. آنچه به درمان بیماری مربوط باشد. 

Tolerance 

تحمل. افزایش مقاومت به اثرات معمول مقدار معینی از یک دارو که ناشی از مصرف مداوم آن باشد.