بلوس کلسیمی کندرهش فیورتریت

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ گاوهای شیری معمولاً در هنگام زایش دچار هیپوکلسمی می‌شوند و مصرف خوراکی یا تزریقی مکمل‌های کلسیم برای پیشگری و درمان تب شیر توصیه می‌شود. مصرف یک مکمل کلسیمی مناسب، به گاوها کمک می‌کند تا دوره انتقال از خشکی به شیردهی را با حداقل ریسک زمین‌گیری و ناهنجاری‌های متابولیکی سپری نمایند. اما، مصرف آشامیدنی مکمل‌های کلسیم همواره مشکلاتی به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به آسیب وارد شده به دستگاه تنفسی فوقانی اشاره کرد. تزریق مکمل کلسیم نیز تنها برای مدت کوتاهی سطح کلسیم خون را حفظ می‌کند.

ویژگی بلوس کلسیمی

• پوشش واکسی این بولس‌ها مانع از حل شدن آنها در دهان گاو می‌شود و از آسیب به دستگاه تنفس فوقانی جلوگیری می‌شود.

• پوشش بلوس به سرعت در محیط شکمبه باز شده و در مدت 24-48 ساعت کلسیم به‌طور پیوسته جذب خون می‌شود.

• 2 عدد بلوس با قطر 2/5 سانتی‌متر و طول 10 سانتی‌متر، 62 گرم کلسیم خالص دارد که به تدریج در اختیار حیوان قرار می‌دهد. • مصرف این بلوس‌ها به مدت 24-48 ساعت سطح مناسب کلسیم خون گاو را حفظ می‌کند.

مقدار کلسیم خالص در هر بولس
کلسیم با رهش سریع 23 گرم
کلسیم با رهش متوسط 4/5 گرم
کلسیم با رهش کند 3/5 گرم
کل کلسیم خالص 31 گرم

مصرف بلوس کلسیمی برای گاوهای شیری بدون سابقه زمین‌گیری

• با مشاهده اولین علائم زایش یک عدد بلوس به گاو خورانده شود تا سطح مناسبی از کلسیم خون را در مدت 24 ساعت به‌طور پایدار حفظ کند.

مصرف بلوس کلسیمی برای گاوهای شیری با ریسک زیاد یا سابقه تب شیر

• اولین بلوس با مشاهده علائم زایش و دومین به فاصله 12-24 ساعت پس از مصرف اولین بلوس خورانده شود. در این صورت سطح مناسب کلسیم به‌مدت 48 ساعت حفظ می‌شود.

مصرف بلوس کلسیمی برای گاوهای مبتلا به تب شیر

• با نظر دامپزشک گله، پس از تزریق مکمل کلسیم و بلند شدن گاو و اطمینان از عادی شدن وضعیت بلع حیوان اولین بلوس به گاو خورانده شود. دومین بلوس نیز به فاصله 12-24 ساعت پس از خوراندن اولین بلوس مصرف شود.

نمونه اپلیکاتور

نمونه اپلیکاتور

نکات احتیاطی

• بلوس‌ها در جای خشک و خنک با دمای کمتر از 25 درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.

• درصورت مشاهده علائم کلینیکی تب شیر (زمین‌گیری) از خوراندن بلوس خودداری شود، زیرا در این شرایط عمل بلعیدن حیوان دچار مشکل است و خطر خفگی حیوان وجود دارد.

• برای خوراندن بلوس از تفنگ بلوس‌خوران و مطابق شکل زیر استفاده کنید.

مصرف بلوس کلسیمی