claw check چیست؟

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ Claw check وسیله‌ای است که از آن برای اندازه‌گیری شکل و عملکرد سم گاو استفاده می‌شود. با قرار گرفتن گاوان در جایگاه‌های جدید بازدید مستقیم سم انگشتان از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا مشخص کردن سم‌های غیرطبیعی در انگشتان، پیش از آنکه لنگش بروز نماید میسر می‌شود. معمولاً بازدید از سم‌ها دو بار در سال ضروری است اما سه و حتی چهار بار در سال نیز می‌تواند صورت گیرد. وقتی اصلاح سم در جداره‌های آن انجام شود به وضعیت اسکلت‌بندی و نقش بیومکانیک در سم توجه خاصی باید نمود و نیز باید در نظر داشت که این عمل اصلاح سم به منظور عملکرد مناسب انگشتان صورت می‌گیرد. 

هدف اصلی از اصلاح بافت شاخی انگشتان توزیع نمودن وزن دام به شکل مساوی دربین انگشتان داخلی و خارجی اندام‌های حرکتی بوده و نیز حصول اطمینان از اینکه بر روی نواحی آسیب‌پذیر فشار وارد نشود. اصلاح فانکشنال بافت شاخی انگشتان غالباً می‌تواند محدود به ایجاد شیبی در یک سوم خلفی کف به طرف کناره محوری و تغییر دادن بافت شاخی افزایش یافته در انگشت خارج اندام حرکتی خلفی شود.

Claw check ابزار اندازه‌گیری است که برای کمک به دامپزشکان، اصلاح‌کنندگان سم و دامپروران و راهنمایی عملی برای کنترل و دستیابی صحیح جهت اصلاح سم در گاو است. ارزش این وسیله در کاربرد آن و در انگشتان سالم گاوان بالغ هلشتاین می‌باشد. به هر حال این وسیله فقط ارزش‌های عددی استاندارد ارائه می‌دهد. و روی این اصل به طور شماتیک انگشت را شکل داده و استفاده آن فقط در مواردی که بافت شاخی انگشت به طور طبیعی رشد کرده است کاربرد دارد. claw check در انگشتان گاوان جهت آزمون پارامتر‌های عملی زیر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد:

بیشتر بدانیم:

آشنایی با دستگاه سم‌چینی هیدرولیک

مراقبت از سم گاو

چگونگی اصلاح سم در گاو شیری

دستکاری بیش از حد دلیلی بر بیماری‌های سم دام

1- کنترل زاویه بین کف و دیواره قدامی انگشت:

در زاویه ای 50 درجه قرار گرفته و اجازه مشخص کردن تغییرات قابل قبول بین 45درجه تا 50درجه به آسانی میسر می‌سازد.

2- اندازه‌گیری طول پنجه از نوار تاج مو (دیواره قدامی‌انگشت):

فاصله از نوار تاج مو تا نوک پنجه در گاوهای هولشتاین میانگین در حدود 82 میلی‌متر است. با لبه مستقیم claw check اندازه دیواره پنجه را که (75-78 میلی‌متر) برای گاوهای بزرگ و 73میلی‌متر برای گاوهای کوچک می‌باشد مشخص نموده و با سم چین اضافه پنجه از جلو و کف به طور عرضی قطع می‌گردد. اندازه جلوی پنجه از خط سفید تا کف سم باید به ضخامت 5 میلی‌متر باشد و در چنین وضعیتی claw check باید دقیقا سطح کف و دیواره پنجه را نشان دهد.

3- مقایسه ارتفاع بین انگشتان داخلی و خارجی:

 claw check را باید در زیر سطح کف انگشت قرار داد بدین ترتیب عدم تقارن در اندازه کف نمایان خواهد شد. بنابر این با ترازسازی تعادل در وزن‌گیری را بین دوانگشت می‌توان بر قرار نمود.

4- اطمینان از صاف بودن سطح تماسی کف با زمین:

استفاده از سم تراش‌های زاویه‌دار که در فضای بین انگشتی قرار داده می‌شوند غالباً منتج به نامتقارن شدن ضخامت کف و بروز جراحت در نواحی محوری کف می‌شود. به کمک claw check این امکان وجود دارد که تمامی یک سوم سطح قدامی کف و مرز تحمل وزن بدن در تماس با زمین یکسان قرار گیرد.

5- کنترل شیب کف سم:

زمانی که نوک باز claw check روی سطح کف به طرف پاشنه‌های هر دو سم قرار می‌گیرد سوراخ ایجاد شده به شکل v فاصله 5 میلی‌متر بین کناره خلفی کف سطح زمین را مشخص خواهد کرد. این فاصله در جایگاهی که از کلش به عنوان بستر استفاده نمی‌نمایند به منظور پرهیز از سائیدگی کف و زخم کوریوم در ناحیه مشخصه rusterholz در انگشت خارجی اندام حرکتی خلفی خیلی مهم است.

claw check چه کاربردهایی دارد؟

منبع: وبلاگ دامپزشک