دارونامه پرندگان

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ این کتاب زیر نظر دکتر وصفی مرندی استاد بیماری‌های طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، توسط دکتر محمد ملکان دارای بورد تخصصی بیماری‌های طیور از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و دکتر محمد سلطانی دستیار تخصصی بیماری‌های طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به رشته تحریر در آمده است. کتاب حاضر 317 صفحه در قطع پالتوئی تدوین شده است و واجد اطلاعات مورد نیاز به‌منظور تجویز ترکیبات دارویی پر مصرف در پرندگان زینتی و صنعتی است. در این کتاب اسامی ژنریک داروها به ترتیب حروف الفبای لاتین و براساس فهرست‌های ارائه شده توسط معتبرترین و جامع ترین منابع موجود در زمینه‌ی طب پرندگان مرتب گردیده و به طور کلی هر تک نگار دارو در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

نام ژنریک ترکیب دارویی، طبقه‌بندی فارماکولوژیک و طبقه‌بندی درمانی ترکیب دارویی، فرآورده‌های تجاری در دسترس شامل فرآورده های دامپزشکی و انسانی، دزاژ یا مقدار مصرف در گونه‌های مختلف پرندگان، گزیده‌ای از موارد مصرف، موارد منع مصرف، تداخلات دارویی و اثرات جانبی. کتاب حاضر را می توان از انتشارات آوای فهیم تهیه نمود.