گاو نژاد برانگوس

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ گاو نژاد برانگوس (Brangus)  از تلاقی گاو‌های برهما و آنگوس بوجود آمده است و اولین تلاقی در سوئیزیانای آمریکا صورت گرفته است.

برانگوس به رنگ سیاه و بدون شاخ می‌باشد. این نژاد سازگاری خوبی با آب و هوای متنوع داشته و خصوصیات مادری خوب، راندمان غذایی بالا و تولید لاشه مناسب نیز از صفات دیگر آن است.

گاو نژاد برانگوس

مو‌های سیاه برانگوس راست، کوتاه است. سر، متوسط و پیشانی و پوزه پهن است. گاو‌ها بدون کو‌هان‌اند. کیفیت گوشت از نظر میزان چربی درون ماهیچه ایی همانند آنگوس است. گوساله ‌ها به آسانی زاده می‌شوند و بنابراین گاو‌های نر برانگوس را می‌توان برای نژاد آمیزی با تلیسه ‌های نژاد ‌های دیگر بکار برد.

گاو برانگوس

منبع: دامپزشکان - مرکز علمی آموزشی خبری دامپزشکی