تاثیر شیر گاوهای آبستن بر اسپرماتوژنز موش‌های نر

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ امروزه ناباروری یکی از مشکلات بزرگ جوامع بشری می‌باشد، که محققان با انجام آزمایش‌های مختلف سعی در درمان آن دارند.

هدف: بررسی اثرات تجویز خوراکی شیر مخلوط گاوداری و شیر گاوهای آبستن سنگین بر اسپرماتوژنز موش‌های صحرایی نر. 

موش‌های گروه اول از روز 1 بارداری تا پایان شیردهی و سپس فرزندان نر آن‌ها تا بلوغ با شیر گاوهای آبستن سنگین گاواژ شدند. موش‌های گروه دوم از روز 12 بارداری تا 15 روز بعد از زایمان با شیر گاوهای آبستن سنگین گاواژ شدند. موش‌های گروه سوم از روز 1 بارداری تا پایان شیردهی و سپس فرزندان نرآن‌ها تا بلوغ با شیر مخلوط گاوداری گاواژ شدند. موش‌های گروه چهارم از روز 12 بارداری تا 15 روز بعد از زایمان با شیر مخلوط گاوداری گاواژ شدند. موش‌های گروه شاهد در کل دوره پژوهش فقط با غذای مخصوص موش‌های صحرایی تغذیه شدند و در پایان توانایی زنده ماندن، انواع حرکت (پیشرونده، درجا و عدم تحرک) و شمار اسپرم‌ها و همچنین میزان تستوسترون خون موش‌ها بررسی گردید.

بیشتر بدانیم:
کشف ماده ضد سرطان معده در شیر گاو
شیر خام نخورید
گاوهای شاد، شیر مغذی‌تری تولید می‌کنند

نتایج: تجویز هر دو نوع شیر تأثیری بر حرکات درجا و همچنین توانایی زنده ماندن اسپرم‌های گروه‌های آزمایشی نداشت اما توانست سبب افزایش معنی‌دار عدم تحرک اسپرم‌ها و همچنین کاهش معنی‌دار شمار اسپرم گروه‌های آزمایشی گردد همینطور میزان تستوسترون خون گروه‌های آزمایشی نسبت به گروه شاهد کاهش معنی‌دار یافت.

نتیجه‌گیری نهایی: به طور کل مشخص گردید مصرف شیر گاوهای آبستن سنگین و یا شیر مخلوط گاوداری که دارای استروژن بالایی باشد می‌تواند سبب تغییر برخی از ویژگی‌های اسپرم که در باروری جنس نر دخیل‌اند گردند.

منبع: سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران