آ. دی 3 . ای ، تری ویتادی

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ ویتامین A در محافظت و نگهداری تمامی سلول‌های اپیتلیال بدن نقش مهمی دارد. وجود ویتامین A برای تولید وتمایز سلول‌های مخاطی لازم می‌باشد. بافت پوششی دستگاه گوارش کاملا به ویتامین A حساس هستند. ویتامین A در بینایی و در روند اسپرماتوژنز در جنس نر و نگهداری آبستنی در جنس ماده و در فعالیت استئوبلاستیک و رشد استخوان هم نقش اساسی دارد. ویتامین D3 در حفظ مقدار کلسیم در گردش خون نقش مهمی دارد. ویتامین D و هورمون پاراتورمون در فراخوانی کلسیم و فسفات استخوان نقش اساسی دارند. این امر با نقش اصلی ویتامین D که در رشد استخوان می‌باشد در تناقص است. ولی این عمل ویتامین D حضور کلسیم و فسفات درغلظت‌های فوق اشباع به منظور استخوان سازی را مطمئن می‌سازد. نقش دیگر ویتامین D جذب کلسیم PO4 ازدستگاه گوارش و نیز از توبول‌های کلیوی می‌باشد.

ویتامین E به عنوان آنتی اکسیدانت عمل می‌کند.عمل اصلی آن جلوگیری از اکسیداسیون چربی‌ها و افزایش عمر بیولوژیکی اسیدهای چرب غیراشباع است. این عمل ویتامین E درواقع برابر با تثبیت غشای سلولی است چون اسیدهای چرب غیراشباع از اجزای اصلی غشاء سلولی می‌باشند. درواقع ویتامین E تشکیل رادیکال‌های آزاد و هیپرپروکسیدها را ازاسیدهای چرب غیر اشباع، کند یا متوقف می‌کند.

فارماکوکینتیک

ویتامین‌های E،D،A جزوویتامین‌های محلول در چربی هستند که پس ازتزریق به سرعت جذب وازطریق دستگاه گردش خون به سایربافت‌های بدن می‌رسند. بیشترین مقداراین دارو درکبد ذخیره می‌شود. دفع این ویتامین‌ها ازبدن به کندی انجام می‌شود. عفونت‌های گوارشی مقدار جذب این ویتامین‌ها را کاهش می‌دهد.

موارد مصرف داروی آ. دی 3 . ای

پیشگیری و درمان کمبود ویتامین‌های فوق که عبارتند از :

شب کوری، کراتینه شدن قرنیه و کوری، آناسارک، کاهش رشد، نارسایی دستگاه تناسلی، راشیتیسم در دام‌های جوان، نرمی‌استخوان در دام‌های بالغ، ناباروری دام‌ها، کوتاه شدن دوره نقاهت بیماری‌ها.

مصرف این دارو درمراحل مختلف آبستنی به منظور پیشگیری ازبروز سقط جنین و همچنین دراواخر آبستنی به منظور پیشگیری ازوقوع جفت ماندگی توصیه می‌شود.

مقدار مصرف

اسب، گاوهای شیرده و گاوهای نر بالغ : 15 تا 20 میلی لیتر.

گوساله وکره اسب : 10میلی لیتر.

گوسفند و بز: 5 میلی لیتر.

بره و بزغاله : 3 - 2 میلی لیتر.

سگ گربه : 0/5 تا 2 میلی لیتر.

روش مصرف

دارو به روش عضلانی یا زیر پوستی تزریق شود.

عوارض جانبی آ. دی 3 . ای

تزریق عضلانی دارو در اسب ممکن است تاحدی ایجاد درد، تحریک و تورم درموضع تزریق نماید که پس ازچند روز این عوارض ازبین می‌رود. درصورت استفاده بیش از اندازه ویتامین-ها درجیره یا تجویزپارنترال احتمال بروز مسمومیت وجود دارد. تجویز ویتامین E با دوز بالا درگاوها ممکن است منجر به رسوب کلسیم در کلیه‌ها وجدار عروق خونی شود.

شرایط نگهداری

دردمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد ودور از نور نگهداری شود. ازیخ زدگی جلوگیری شود.

بسته بندی تری ویتادی

این دارو در ویال‌های 50،20 و100 میلی لیترعرضه می‌گردد

 آ. دی 3 . ای ، تری ویتادی
بسته بندی سابق این محصول