سن گوسفند و دندان ها

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ یکی از روش‌های شناخت سن گوسفند و بز، استفاده از تعداد و شکل و زمان رویش دندان‌هاست. لازم به توضیح است که در نژادهای پیش‌رس نمو دندان‌ها زودتر شروع می‌شود.

بره در هنگام تولد معمولاً فاقد دندان می‌باشد. ظرف یک هفته بعد از تولد دندان‌های شیری شروع به ظاهر شدن می‌نمایند و در دو ماهگی به طور کامل در آرواره‌ی پایین مشاهده می‌شوند. تا حدود ۱۸‌ماهگی در جای خود دندان‌های شیری مستقر هستند. پس از آن به ندریج می‌افتند و به جای آن‌ها هر جفت  از دندان‌های بالغ جایگزین می‌شوند. ابتدا ثنایای مرکزی که به اصطلاح دو دندان یا یکساله نامیده می‌شود بعد ثنایای میانی که به چهار دندان یا دو ساله مشهور است و سپس ثنایای جانبی که به شش دندان یا سه ساله نام گذاری می‌شود و در انتها ثنایای گوشه که هشت دندان یا چهار ساله است می‌رویند. پس از آن دندان‌ها شروع به ریختن می‌نمایند. در این هنگام گوسفند از مرز شش سالگی می‌گذرد و اصطلاحاً به آن دندان شکسته می‌گویند.

🔍 بره 4 جفت دندان شیری

🔎 1 ساله یک جفت دندان در وسط

🔍 2 سال 2 جفت از دندان‌های پیشین

🔎 3 سال 3 جفت از دندان‌های پیشین

🔍 4 سال 4 جفت از دندان‌های پیشین

🔎 5 سال تمام دندان‌های پیشین به هم نزدیک

🔍 6 سال شروع به جدا شدن از هم دیگه

🔎 7-8 سال برخی از دندان سانترال شکسته

🔍 10-12سال تمام دندان‌های پیشین از بین رفته

تعیین سن گوسفند و بز  باتوجه به دندان‌ها