ستر و هچر در جوجه کشی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ همانطور که می‌دانید طول دوره جوجه‌کشی برای تمامی‌ پرندگان یکسان نیست، برای مثال طول دوره جوجه‌کشی برای تخم‌مرغ نطفه‌دار مدت زمان 21 روز و برای تخم شترمرغ 42 روز می‌باشد.

حال از این 21 روز (برای جوجه‌کشی تخم‌مرغ) 18 روز اولیه را ستر و 3 روز آخر را هچر می‌نامند.

در دوران ستری، نطفه داخل تخم به اندازه کافی رشد کرده و برای خروج از پوسته (هچری) آماده می‌شود، در مدت زمان هچری (3 روز آخر) گردش دستگاه جوجه‌کشی باید متوقف شود، این عمل بدلیل خروج راحت‌تر جوجه از داخل تخم صورت می‌پذیرد، رطوبت و دمای دستگاه طبق جدول زمان‌بندی جوجه‌کشی (متغیر نسبت به هر تخم) افزایش می‌یابد.

برخی از ماشین‌های جوجه‌کشی عمل ستر و هچر را بصورت اتوماتیک انجام می‌دهند، و در بعضی از نمونه دستگاه‌های جوجه‌کشی سنتی (آنالوگ) اپراتور جوجه‌کشی شخصاً وظیفه تغییر وضعیت ماشین جوجه‌کشی از حالت ستر به هچر را بر عهده دارد.

در مرحله ستر تخم‌های نطفه‌دار را بر روی شانه‌های مخصوص تخم‌ها (برای هر تخم متفاوت است) قرار می‌دهند، به هنگام هچ شدن تخم‌ها (مرحله هچری) باید تخم‌ها را در داخل سبد‌های مخصوص که سبد هچر نامیده می‌شوند قرار داد تا مانع از بروز تلفات ناشی از افتادن جوجه‌ها به کف دستگاه جوجه‌کشی شود.

در زیر تصویر نمونه شانه ستری دستگاه جوجه‌کشی و سبد هچ ماشین جوجه‌کشی را ملاحظه می‌کنید.

شانه دستگاه جوجه کشی - ستر تخم نطفه دار ماشین جوجه کشی
شانه دستگاه جوجه‌کشی - ستر تخم نطفه‌دار ماشین جوجه‌کشی

سبد هچر دستگاه جوجه کشی -سبد هچر تخم نطفه دار ماشین جوجه کشی
سبد هچر دستگاه جوجه کشی -سبد هچر تخم نطفه دار ماشین جوجه کشی

منبع: سایت نطفه، مرجع جوجه‌کشی ایران


برچسب ها: