ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

اسب نژاد نورمن کاب (norman cob horse)

اسب نژاد نورمن کاب (norman cob horse) ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ 1:19:15 PM

اسب نژاد نورمن کاب (norman cob horse) اسب کاری سبکی است که هنوز در مزارع کوچک منطقه لامانش در نرماندی وجود دارد.

شترهای دوکوهانه در ایران

شترهای دوکوهانه در ایران ۱۳۹۶/۷/۲۷ 12:11:46 PM

در دنیا سه گونه شتر به نام شترهای یک کوهانه، دوکوهانه و بی‌کوهانه وجود دارد که دوگونه آن، یعنی یک کوهانه و دوکوهانه درایران پرورش می‌یابد. مقاله حاضر به بررسی وضعیت شتر دوکوهانه در ایران می‌پردازد.

انواع نژاد شتر (بخش اول)

انواع نژاد شتر (بخش اول) ۱۳۹۶/۳/۶ 11:31:01 AM

همانطور که می‌دانیم شتر دارای دو نژاد یک کوهانه و دو کوهانه است، که هریک از این دو نژاد دارای تیپ‌های مختلف و فراوانی است.

عناوین اصلی