ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گروه خبری : 

کشاورزی

نماتودهای گیاهان

نماتودهای گیاهان ۱۴۰۰/۶/۱۱ 10:15:29 AM

نماتودها جانورانی هستند که سبب بیماری در گیاهان می‌شوند. ازنظر ظاهر شبیه به کرم‌های بسیار کوچکی هستند که در آب یا خاک به‌سر می‌برند، عموما از گیاهان و جانوران میکروسکوپی تغذیه می‌کنند.

عناوین اصلی