ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گروه خبری : 

هورمون

محلول استریل تزریقی Cloprost

کلوپروستنول سدیم (کلوپروست)

کلوپروستنول سدیم (کلوپروست) ۱۳۹۶/۷/۲۲ 12:07:46 PM

هر میلی‌لیتر داروی کلوپروست حاوی 250 میکروگرم کلوپروستنول سدیم می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.

محلول استریل تزریقی Fertirelin

گنادورلین (فرتیرلین)

گنادورلین (فرتیرلین) ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ 2:20:33 PM

هر میلی‌لیتر داروی فرتیرلین حاوی 100 میکروگرم گنادورلین به شکل ملح استات می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.

محلول تزریقی - Synchromate

کلوپروستنول سدیم (سینکرومیت)

کلوپروستنول سدیم (سینکرومیت) ۱۳۹۲/۳/۱۶ 3:50:32 PM

هر میلی‌لیتر محلول سینکرومیت حاوی 236 میکروگرم کلوپروستنول سدیم (برابر با 250 میکروگرم کلوپروستنول) می‌باشد.

محلول استریل تزریقی - estroPLAN

کلوپروستنول سدیم (استروپلان)

کلوپروستنول سدیم (استروپلان) ۱۳۹۲/۲/۱۷ 4:25:48 PM

پروستا گلاندین‌ها در سیستم تناسلی اعمال زیادی را انجام می‌دهد. هر میلی‌لیتر داروی استروپلان حاوی 250 میکروگرم کلوپروستنول سدیم می‌باشد.

عناوین اصلی