• استفاده از طب سوزنی در معالجه کرچی مرغ

  فواید طب سوزنی

  مرغداران در سراسر دنیا ممکن است به زودی برای آنکه یاد بگیرند از طب سوزنی چگونه برای مرغ‌های خود استفاده نمایند تحت آموزش قرار بگیرند.

 • طب سوزنی در اسب، تلفیق تشخیص و درمان لنگش

  طب سوزنی در اسب، تلفيق تشخيص و درمان لنگش

  اخیرا افزایش چشمگیری در استفاده از طب سوزنی و ماساژ درمانی دامپزشکی توسط دامداران و دامپزشکان دیده شده است. یکی از موارد اصلی استفاده تشخیص و درمان لنگش در تک سمیان را شامل می‌شود.

 • تصاویر درمان حیوانات با طب سوزنی

  طب سوزنی در حیوانات

  مرکز درمان و بازپروری حیوانات در شانگهای از طب سوزنی برای درمان بیماری و دردهای حیوانات استفاده می‌کند؛ طب سوزنی که قرن‌ها است برای انسان مورد استفاده قرار می‌گیرد اکنون بر روی حیوانات نیز کاربرد دارد.

عناوین اصلی