ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

عفونت های باکتریایی در شترمرغ

عفونت های باکتریایی در شترمرغ ۱۳۹۸/۲/۲۲ 3:37:23 PM

علت اصلی آلودگی‌های باکتریایی بهداشت ضعیف در اتاق گرمخانه، بستر و هچری و جایگاه نگهداری جوجه‌ها می‌باشد درنتیجه رعایت اکید بهداشت نقش کلیدی در پرورش شترمرغ دارد.

عناوین اصلی