ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

کولیک اسپاسمودیک اسب

کولیک اسپاسمودیک اسب ۱۳۹۷/۱۲/۹ 10:30:22 AM

در کولیک اسپاسمود یک اسب به مدت نیم ساعت الی یک ساعت درد می‌کشد ولی بعد درد فروکش می‌کند و پس از مدت کوتاهی دوباره باز می‌گردد.

عناوین اصلی