ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

ماهی گلدفیش شابونکن (shubunkin goldfish)

ماهی گلدفیش شابونکن (shubunkin goldfish) ۱۳۹۶/۶/۲۶ 9:43:35 AM

ماهی شابونکین (shubunkin goldfish) که در لغت به معنی ابریشم زربفت سرخ است، نوعی گلدفیش مقاوم و تک‌دم با فلس‌های صدفی رنگ و نقش‌های موسوم به کالیکو است.

عناوین اصلی