ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

هدف از جیره نویسی غذای آبزیان

هدف از جیره نویسی غذای آبزیان ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ 11:44:59 AM

جیره ایده‌آل جیره‌ای است که حداقل قیمت را داشته باشد و با آن حداکثر تولید به دست آید. یک جیره گران قیمت ممکن است حداکثر تولید را موجب شود، ولی با آن قیمت جیره به ازای هر واحد تولید ممکن است اقتصادی نباشد.

روش های تغذیه آبزیان (بخش اول)

روش های تغذیه آبزیان (بخش اول) ۱۳۹۶/۷/۱۸ 10:13:26 AM

در سیستم پرورشی، برای دستیابی به حداکثر رشد و بهترین کارآیی غذایی از یک جیره خاص، عواملی همچون روش‌های به کار گرفته شده در تغذیه، میزان غذادهی، توالی غذادهی و روشهای غذادهی از اهمیت فوق‌العاده برخوردارند.

آماده سازی و کوددهی استخر پرورش ماهی

آماده سازی و کوددهی استخر پرورش ماهی ۱۳۹۶/۷/۱۱ 10:35:25 AM

آماده‌سازی و کوددهی استخرها در پرورش ماهی در دوره‌های مختلف رشد ماهی‌ها شرایط خاص خود را دارد که در ادامه به ترتیب با روش‌های آماده‌سازی و حاصلخیز کردن استخر نوزادگاه تا استخرهای پرواربندی آشنا می‌شویم.

آماده سازی خوراک آبزیان

آماده سازی خوراک آبزیان ۱۳۹۶/۷/۲ 3:28:19 PM

در پرورش ماهی به شیوه صنعتی استفاده از جیره مناسب و غنی بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به بررسی آماده‌سازی و پلت کردن خوراک آبزیان می‌پردازیم.

اشکال مختلف غذای آبزیان

اشکال مختلف غذای آبزیان ۱۳۹۶/۶/۲۰ 12:35:40 PM

غذای آبزیان به اشکال مختلف و در اندازه‌های متفاوت یافت می‌شود که باتوجه به نوع و سن ماهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

احتیاجات غذایی آبزیان

احتیاجات غذایی آبزیان ۱۳۹۶/۶/۱۹ 12:50:52 PM

متخصصین پرورش ماهی باید علاوه بر آشنایی کامل به احتیاجات انواع مختلف گونه‌های آبزی، از آنالیز مواد خوراکی نیز آگاهی داشته باشند تا بتوانند جیره‌هائی متناسب با احتیاجات آبزیان تنظیم نمایند.

عناوین اصلی