ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

لارو

پرورش ماهیان گرمابی (بخش دوم)

پرورش ماهیان گرمابی (بخش دوم) ۱۳۹۵/۷/۱۹ 1:43:14 PM

مدیریت تغذیه و کنترل کیفی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی، تأمین غذای مناسب و کافی مهمترین عوامل در پرورش ماهیان مولد هستند.

کنترل کیفی بچه میگو

کنترل کیفی بچه میگو ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ 9:55:51 PM

در پرورش میگو سه عامل اساسی نقش تعیین کننده دارند که شامل موارد ذیل است : 1-کیفیت بچه میگو 2-کیفیت غذا3-مدیریت تولید مرکز تکثیر میگو وظیفه تولید بچه میگوی مناسب (با کیفیت) را برای پرورش دهندگان به عهده دارد.

عناوین اصلی