• حیواناتی که "پست سیاسی" گرفتند!

    سیاست دنیای خودش را دارد و بسته به موقعیت جغرافیایی، تعریفی متفاوت را می‌گیرد. نکته جالب اینکه در برخی مناطق، به منظور تکریم از حیوانی که کار مهمی را انجام داده، یک پست سیاسی به صورت افتخاری به آن اهدا می‌شود که در ادامه مواردی را به شما معرفی خواهیم کرد.

  • دوستی های غیرمعمول

    دامپزشک: ارتباطات عجیب از روی غریزه باعث می‌شود گاهی حیوانات، گونه‌های دیگر حیوانات را به فرزندی بپذیرند اما برخی محققان معتقدند شاید پای احساسات و همدردی هم در میان باشد.

عناوین اصلی