ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

مطالعه مقاومت دارویی سالمونلاهای جداسازی شده ازتخم‌مرغ‌های بومی‌شهرستان فسا (بخش اول)

مطالعه مقاومت دارویی سالمونلاهای جداسازی شده ازتخم‌مرغ‌های بومی‌شهرستان فسا (بخش اول) ۱۳۹۵/۱۲/۹ 9:41:04 AM

سالمونلا در طیور باعث ایجاد اسهال سفید باسیلی می‌شود و انتقال آن در طیور به صورت عمودی و افقی می‌باشد؛ درانسان نیز سبب ایجاد مسمومیت غذایی می‌شود؛ به این سبب تخم‌مرغ یكی از مهمترین منابع سالمونلا می‌باشد.

ساخت آمریکا - Endovac

واکسن اندوک

واکسن اندوک ۱۳۹۲/۳/۶ 10:40:20 AM

واکسن اندوک حاوی سویه سالمونلا تیفی موریوم است. جهت پیشگیری از ورم پستان‌های با عوامل اشرشیاکلی و اندوتوکسمی‌هایی با عوامل اشرشیاکلی– سالمونلاتیفی موریوم – پاستورلا مولتی و منهمیا همولیتیکا