ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

آنسفالیت

آنسفالیت ناشی از شپش

آنسفالیت ناشی از شپش ۱۳۹۹/۲/۳ 3:21:01 PM

به نظر می‌رسد که ایموها نسبت به آنسفالیت ناشی از شپش حساس می‌باشد. گونه‌های Chandlerella quiscali , Bdylisascaris موجب بروز علائم عصبی در ایموها می‌شوند.

آنسفالیت ویروسى اسب

آنسفالیت ویروسى اسب ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ 9:33:42 AM

آنسفالیت ویروسى اسب (The Infectious Equine Encephalitis) از بیماری‌های عفونی است که اسب‌ها را مبتلا ساخته و موجب ابتلای انسان نیز می‌شود.

بیماری های مشترک انسان و اسب

بیماری های مشترک انسان و اسب ۱۳۹۴/۶/۲۳ 3:13:19 PM

به تدریج که انسان با بیماریهای باکتریایی، ویروسی و انگلی آشنا و به کشف عامل آنها دست یافت عوامل بیماری زا را در انسان و حیوانات مورد بررسی قرار داد و در همین ارتباط بیماریهای اسب به خصوص بیماریهای مشترک بین اسب و انسان نیز مورد توجه قرار گرفت.

عناوین اصلی