محلول خوراکی مولتی ویتامین (مولتامین)

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ موارد مصرف محلول خوراکی مولتی ویتامین

کم اشتهایی و جیره نا مناسب، بیماریهای عفونی، استرس و آبستنی در دام توصیه می‌شود.

مقدار و روش مصرف مولتامین

برای طیور جهت پیشگیری: یک لیتر مولتامین در  5000 - 3000 لیتر آب خوراکی برای 5-3 روز

برای طیور جهت درمان: یک لیتر مولتامین در 1000 لیتر آب خوراکی برای 7-5 روز

گوسفند و بز: 2 لیتر مولتامین در 1000 لیتر آب خوراکی

گاو و اسب: 20-10 لیتر مولتامین در 1000 لیتر آب خوراکی 

درمان: طبق دستور دامپزشک

بسته بندی: بطری 1 لیتری

محلول خوراکی مولتی ویتامین